اخبار روز

تعطیلی مدارس تهران و البرز فردا چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس تهران و البرز کرج فردا چهارشنبه 2 آذر 1401 مشخص شد به دلیل آلودگی هوا واقعیت دارد؟ آیا فردا تهران و البرز تعطیل است؟ فردا تهران و البرز تعطیل شد بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان‌های تهران و البرز، آموزش تمام مقاطع تحصیلی استان تهران و …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

آیا فردا مدارس تعطیل است تعطیلی مدارس فردا  چهارشنبه 2 آذر ماه 1401 واقعیت دارد؟ به دلیل آنفولانزا و آلودگی هوا باد و طوفان گرد و غبار و بارندگی و اعتراضات و اغتشاشات و یا خیر و آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی تهران و البرز ، خوزستان ، اهواز ، …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

آیا فردا مدارس تعطیل است تعطیلی مدارس فردا سهشنبه 1 آذر ماه 1401 واقعیت دارد؟ به دلیل آنفولانزا و آلودگی هوا باد و طوفان گرد و غبار و بارندگی و اعتراضات و اغتشاشات و یا خیر و آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی تهران و البرز ، خوزستان ، اهواز ، …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

آیا فردا مدارس تعطیل است تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 30 آبان 1401 واقعیت دارد؟ به دلیل آنفولانزا و آلودگی هوا باد و طوفان گرد و غبار و بارندگی و اعتراضات و اغتشاشات و یا خیر و آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی تهران و البرز ، خوزستان ، اهواز ، آبادان …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 29 آبان 1401 واقعیت دارد؟ به دلیل آنفولانزا و آلودگی هوا باد و طوفان گرد و غبار و بارندگی و اعتراضات و اغتشاشات و آیا فردا مدارس تعطیل است یا خیر و آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی تهران و البرز ، خوزستان ، اهواز ، آبادان …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا شنبه 28 آبان 1401 واقعیت دارد؟ به دلیل آنفولانزا و آلودگی هوا باد و طوفان گرد و غبار و بارندگی و اعتراضات و اغتشاشات و آیا فردا مدارس تعطیل است یا خیر و آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی تهران و البرز ، خوزستان ، اهواز ، آبادان …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه 25 آبان 1401 واقعیت دارد؟ به دلیل آنفولانزا و آلودگی هوا باد و طوفان گرد و غبار و بارندگی و اعتراضات و اغتشاشات و آیا فردا مدارس تعطیل است یا خیر و آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی تهران و البرز ، خوزستان ، اهواز ، آبادان …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس تهران و کرج فردا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد آلودگی هوا

تعطیلی مدارس تهران فردا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد آلودگی هوا

تعطیلی مدارس تهران فردا چهارشنبه 25 آبان 1401 به دلیل آلودگی هوا مشخص شد و آیا فردا مدارس تهران تعطیل است یا خیر؟ آیا فردا مدارس تهران تعطیل است؟ آلودگی هوا در تهران باعث شده بسیاری از خانواده ها به شدت از وضعیت سلامتی فرزندانشان مضطرب بشوند دانش آموزانی که …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس فردا سه شنبه 24 آبان 1401 واقعیت دارد؟ به دلیل آنفولانزا و آلودگی هوا باد و طوفان گرد و غبار و بارندگی و اعتراضات و اغتشاشات و آیا فردا مدارس تعطیل است یا خیر و آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی تهران و البرز ، خوزستان ، اهواز ، …

بیشتر بخوانید »

تعطیلی مدارس تهران فردا سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس تهران و البرز (کرج) فردا سه شنبه 8 آذر 1401 به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی مدارس تهران فردا سه شنبه 24 آبان 1401 به دلیل آلودگی هوا مشخص شد و آیا فردا مدارس تهران تعطیل است یا خیر؟ آیا فردا مدارس تهران تعطیل است؟ با کاهش دما در تهران بازهم آلودگی هوا باعث شده که سلامتی بسیاری از مردم به خصوص دانش آموزان به …

بیشتر بخوانید »