مطالب آموزشی

جواب تمرینات فصل سوم ریاضی ششم اعداد اعشاری (اول تا اخر)

جواب تمرینات فصل سوم ریاضی ششم اعداد اعشاری (اول تا اخر)

سوالات ریاضی ششم فصل سوم با جواب یادآوری فصل سوم ریاضی ششم جواب فعالیت صفحه ۴۴ ریاضی ششم 1- احسان حدّادی در مسابقات المپیک، دیسک را 68/19 متر پرتاب و مدال ارزشمند نقره دریافت کرد. نفر اوّل دیسک را 68/27 متر پرتاب کرده بود. این رکوردها را در جدول ارزش …

بیشتر بخوانید »