جدول پخش مدرسه تلویزیونی 15 شهریور شبکه آموزش (پخش آنلاین)

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 15 شهریور (پخش آنلاین) و جزئیات را در ادامه این بخش از مجله شبونه مشاهده نمایید.

با توجه به وضعیت بحرانی ویروس کرونا در کشورمان آموزش و پرورش در حال حاضر قادر نخواهد بود که کلاسهای درسی را همانند سال‌های گذشته به صورت تمام وقت برگزار کند و ناگزیر شده که برای سلامتی دانش آموزان با استفاده از شبکه آموزش صدا و سیما برنامه هایی را به صورت تلویزیونی برای دانش آموزان بر روی آنتن ببرد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 15 شهریور شبکه آموزش (پخش آنلاین)

اواخر سال ۹۹ که با بحران ویروس کرونا در کشور رو به رو شدیم صدا و سیما تلاش زیادی کرد تا بتواند سطح آموزش را در رده بالای حفظ کرده و دانش آموزان از کلاس خود جا نمانند

با این که احتمال داده می‌شد در اواخر شهریور ماه ۹۹۲ ویروس کرونا وضعیت بهتری داشته باشد اما همچنان آمار مبتلایان روز به روز افزایش می یابد و آموزش ها همچنان باید از صداوسیما دنبال شود.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 15 شهریور شبکه آموزش

جدول پخش آموزش بازی تا مهارت پایه ابتدایی روز شنبه 15 شهریور ماه 99
نام درس پایه تحصیلی ساعت پخش  شبکه
 فارسی و نگارش پایه اول 10:45 تا 11:10 آموزش
بازی و ریاضی پایه دوم 11:10 تا 11:35 آموزش
علوم تجربی و تفکر پایه سوم 11:35 تا 12:00 آموزش
بازی و ریاضی پایه چهارم 12:00 تا 12:25 آموزش
فارسی و نگارش پایه پنجم 12:25 تا 12:50 آموزش
علوم تجربی و تفکر پایه ششم 13:15 تا 13:45 آموزش

برنامه زمانی کلاس های آموزشی متوسطه دوره اول

دانش آموزان پایه متوسطه دوره اول بر اساس جدول زمان بندی زیر می توانند دروس خود را از شبکه آموزش سیما، آموزش ببینند.

جدول پخش آموزش تکمیلی متوسطه دوره اول روز شنبه 15 شهریور ماه 99
نام درس پایه تحصیلی ساعت پخش  شبکه
عربی (درس اول) پایه هفتم 14:30 تا 15:00 آموزش
عربی (درس اول) پایه هشتم 15:00 تا 15:30 آموزش
عربی (درس اول) پایه نهم 15:30 تا 16:00 آموزش

برنامه زمانی کلاس های آموزشی متوسطه دوره دوم

دانش آموزان رشته تجربی پایه متوسطه دوره دوم، بر اساس جدول زمان بندی زیر می توانند دروس خود را از شبکه آموزش سیما، فرا گیرند.

جدول پخش آموزش تکمیلی رشته تجربی متوسطه دوره دوم روز شنبه 15 شهریور ماه 99
نام درس پایه تحصیلی ساعت پخش  شبکه
زیست شناسی 1 پایه دهم 16:00 تا 16:30 آموزش
زیست شناسی 2 پایه یازدهم 16:30 تا 17:00 آموزش
زیست شناسی 3 پایه دوازدهم 17:00 تا 17:30 آموزش
فیزیک 1 پایه دهم 17:30 تا 18:00 آموزش
فیزیک 2 پایه یازدهم 20:00 تا 20:25 آموزش
فیزیک 3 پایه دوازدهم 20:25 تا 20:50 آموزش

برنامه زمانی کلاس های آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش

دانش آموزان شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش بر اساس جدول زمان بندی زیر می توانند دروس خود را از شبکه آموزش سیما، مشاهده نمایند.

جدول پخش آموزش تکمیلی فنی و حرفه ای و کاردانش روز شنبه 15 شهریور ماه 99
نام درس  پایه تحصیلی ساعت پخش شبکه
الزامات محیط کار مشترک شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش 8:00 تا 8:30 آموزش
اخلاق حرفه ای مشترک شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش 8:30 تا 9:00 آموزش
نوآوری و کارآفرینی مشترک شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش 9:00 تا 9:30 آموزش
نقشه کشی مشترک زمینه صنعت 20:50 تا 21:15 آموزش
تاریخ هنر ایران مشترک زمینه هنر و گرافیک 21:15 تا 21:45 آموزش

جدول پخش کلاس های درس روز شنبه 15 شهریور ماه 99 در شبکه چهار

دانش آموزان علاوه بر شبکه آموزش، می توانند سایر دروس خود را از شبکه چهار صدا و سیما نیز دنبال نمایند. شبکه چهار سیما در راستای آموزش مکمل دانش آموزان در تمامی دوره ها و مقاطع تحصیلی، برنامه درسی مربوط به هر روز را منتشر می نماید. برای دسترسی سریع و آسان به جدول پخش دروس توسط این شبکه، لیست کامل آن را در این قسمت قرار داده ایم.

برنامه زمانی کلاس های آموزشی متوسطه دوره دوم

دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی پایه متوسطه دوره دوم، بر اساس جدول زمان بندی زیر می توانند دروس خود را از شبکه آموزش چهار، فرا گیرند.

جدول پخش آموزش تکمیلی رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوره دوم روز شنبه 15 شهریور ماه 99
نام درس پایه تحصیلی ساعت پخش شبکه
قرآن 1 پایه دهم 8:00 تا 8:30 چهار
قرآن 2 پایه یازدهم 8:30 تا 9:00 چهار
قرآن 3 پایه دوازدهم 9:00 تا 9:30 چهار

دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی پایه متوسطه دوره دوم، بر اساس جدول زمان بندی زیر می توانند دروس خود را از شبکه آموزش چهار، فرا گیرند.

جدول پخش آموزش تکمیلی رشته های ریاضی و تجربی متوسطه دوره دوم روز شنبه 15 شهریور ماه 99
نام درس  پایه تحصیلی  ساعت پخش شبکه 
دین و زندگی 1 پایه دهم 11:30 تا 12:00 چهار
دین و زندگی 2 پایه یازدهم 12:00 تا 12:30 چهار
دین وزندگی 3 پایه دوازدهم 12:30 تا 13:00 چهار

دانش آموزان مشترک تمام رشته های پایه متوسطه دوره دوم، بر اساس جدول زمان بندی زیر می توانند دروس خود را از شبکه آموزش چهار، فرا گیرند.

جدول پخش آموزش تکمیلی مشترک تمام رشته های متوسطه دوره دوم روز شنبه 15 شهریور ماه 99
نام درس  پایه تحصیلی  ساعت پخش  شبکه 
زبان انگلیسی 1 پایه دهم 9:30 تا 10:00 چهار
زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم 10:00 تا 10:30 چهار
زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم 10:30 تا 11:00 چهار
زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم 11:00 تا 11:30 چهار

 

جدول پخش مدرسه تلویزیونی از شبکه ‌آموزش:

برنامه مدرسه تلویریونی فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر ایران  -مشترک زمینه هنر و گرافیک

برنامه مدرسه تلویریونی۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا ١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت١٢ تا ١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا ١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم

برنامه مدرسه تلویریونی متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  عربی پایه هفتم ( درس اول )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )

برنامه مدرسه تلویریونی متوسطه دوم:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی از شبکه چهار

برنامه مدرسه تلویریونی متوسطه دوم:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٨:٣٠  تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت٩:٣٠  تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم  مشترک تمام رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم   مشترک تمام رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم   مشترک تمام رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١٢تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم

اگر تصاویر و یا اطلاعاتی در این صفحه غلط است در قسمت دیدگاه (پایین هر صفحه) آن را اعلام کنید تا حذف و اصلاح شود و یا در تلگرام اطلاعات جامع تری ارسال کنید. آی‌دی مدیر در تلگرام: Webmaster_team@

....

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *