دانلود قسمت نوزدهم سریال حکم رشد قسمت 19 (قسمت ۱۹)

دانلود قسمت 19 سریال حکم رشد قسمت نوزدهم (قسمت 19) همراه بازپخش تکرار سریال حکم رشد همراه با لینک مستقیم در این صفحه ببینید.

دانلود و پخش انلاین سریال حکم رشد قسمت

دانلود قسمت 19 سریال حکم رشد

از این حیث مجتبی فلاحی در کاراکتر ذبیح پلیس داستان، فعالیت سختی در مقابل رو دارد.
وی باید از یک طرف اقتدار پلیسی خودش را حفظ نماید و از طرفی دیگر در مقام پسر بزرگ خانواده، پدر، باجناق و همسر و از همه مهمتر برادر، شرط برادری و خانوادگی را به جای آورد.

پس می‌توان گفت بیشتر از آنکه در ژانر پلیس و سرهنگ نیروی انتظامی مشاهده کنیم بیشتر به چشم یک مرد خانه و خانواده مشاهده می‌کنیم و همین خصوصیت نیز به حس همدلی و همسویی بیشتر بیننده به وی کمک نموده و به دل همگان می نشیند.

✅همچنین ببینید دانلود همه قسمت های سریال حکم رشد

یا این که میتوان گفت وی پلیسی می باشد، که به جای آنکه ترس در بیننده به وجود آورد احساس امنیت به وجود می‌آورد و خصلت ها عملکرد و مرام و تعهدی که به خانواده و اطرافیانش دارد، عکسی از یک پلیس ایرانی را در شمایل وی بازنمایی می نماید.

حکم رشد قصه خود را در ساحت صحیحی از درام جای می دهد.
در داخل مناسبت های خانوادگی و گره زدن نبرد میان خیر و شر در بحث دو برادر.

موقعیتی که با توجه به روانشناسی بیننده ایرانی، می‌تواند بیننده را با بحث ها و پستی و بلندی های خود همراهی نموده و عاطفه و احساس های آنان را به روح داستان گره زده و برانگیزد.

با توجه به خصوصیات هایی که این ژانر پلیسی و خانوادگی دارد، ریتم ضرب‌وشتم ضرب موزیک آن بسیار مناسب می باشد.
نه خیلی تند و نه کند و سعی می‌نماید رابطه میان اشخاص داستان را با دیالوگ های جذاب میان آنان قوام ببخشد و در آخر بر ارزش‌هایی مانند :خانواده، برادری و حفظ حرمت ها در خانواده تایید نموده و بدون آن که باعث سانتی مانتالیسم اخلاقی بشود بر بیننده تاثیر صحیح بر جای می گذارد.

اگر هنوز نتوانستید این مجموعه را نگاه کنید ادامه آن را از دست ندهید.

قطعا در این موقعیت دوگانه و دوقطبی، وضعیت و شرایط ذبیح دشوارتر از بقیه است. او باید از جنگ با خود بین عاطفه و وظیفه، پیروز بیرون بیاید تا بتواند در این جدال برادرانه نابرابر دچار کج راهه و گمراهی نشده یا تن به ظلمی ناخواسته ندهد. در واقع حکم ذبیح صرفا سویه شغلی و حتی جغرافیایی ندارد. او به یک منطقه شهری مامور نشده بلکه نبرد او در منطقه خانواده است. جایی که در صدر شرورهای آن برادر شیری است ایستاده. جایی که میان او و غلام کسی ایستاده که گذشتن از او به سادگی ممکن نیست. کسی که برای اگر برای غلام حکم مادر را دارد برای ذبیح خود مادر است. مادر واقعی اش. مادری که به منطق و منطقه کاری فرزندش کاری ندارد. اگر پسرش ذبیح مامور و معذور است او مادر و معذور است. اگر ذبیح معذوریتش را از حکم عقل می گیرد دلیل او حکم دل است. این وضعیت دشوار، این دشواری وظیفه برای ذبیح سویه های دیگر هم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.