متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار و فاز سنگین و خیانتی

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای پروفایل

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی را در این صفحه ببینید.

در این بخش از مجله شبونه متن های احساسی با فونت های متفاوت را آماده کرده ایم که می توانید از آنها در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید

گاهی اوقات یک متن می تواند بر روی انسان تاثیر بسیار زیادی داشته باشد

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای پروفایل

برخی ها را کاملاً آرام و برخی‌ها را به عمق خاطرات تاریخ می برد به دورانی که دلی را شکسته یا دلش شکسته شده قدرت یک متن می تواند آنقدر زیاد باشد که شخصی را به فکر فرو ببرد و مدتها درون خودش محاسباتی انجام بدهد و یاد خاطراتی در زندگی اش در دوران گذشته و یا حال بیفتد

به یاد رفتارهایی که باعث شده دلی شکسته شود و یا خود آزرده شده است این متن ها عمق بسیار زیادی دارد معنایش سنگین و باید چندین بار آن را خواند و سکوت کرد و به آن فکر کرد در این صفحه مجموعه از این متن ها را گردآوری کرده ایم که امیدواریم مورد پسند شما واقع شود

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای پروفایل

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای پروفایل

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

هروقت در فریب دادن کسی موفق شدی
به این فکر نکن که اون چقدراحمق بوده
به این فکر باش که اون چقدر به تو اعتماد داشته

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای پروفایل

آپدیت شدم
تو ورژن جدید خیلیا توی زندگیم نیستن!!!

نَعٍ دٌوٍصٍتً دٍآرَمٍ نَعً عَزَتٍ بَدَمٍ مٍیًآدٍ مٍیًآنٍگًیٍنّٰ بِگٍیًرٍیً مٍیًبٍیًنٍیً مٌهِمً نٍیًصٍتٍیًعّٰ!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

زًڹډڰىّٓ میڿڒڂھ عّێنً ٺآښٌٕ ٵمږۏزٍٓ ځڮمٍ
مٌېڪنًٕی ڦڒڍأ ٱڷټمٳسٕٓ!

حآجی وآس مآ مُشکِلآت دیگِه شُدِع شُکُلآت!

اگه من سیب بودم لوگوی اپل بادمجون میشد!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

بَرٍ لَبٍ مٍآ صٍوٌخٍتِعً دِلٍآنً خَنٍدِعً
حَرٍآمٍعً مَشٍتٍیً!

هّرّ چّقّدّمّ بّخّاّیّ بّیّخّیّاّلّ بّاّشّیّ بّاّزّمّ یّهّ مّشّتّ لّاّشّیّ نّمّیّزّاّرّنّ تّوّ حّاّلّ خّوّدّتّ بّاّشّیّ!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای پروفایل

عٍیًچً وَقٍتً صٍآفٌ صٍآدِعً نَبٍآعٍشً یِکَمٍیً خٍآرٍ دٍآرٍ بًآعٍشً خٌوٍشِشٌوٍنً مٍیًآدٍ!

اَصَنٍ شٌمٍآعً مَلَکِعً دِلًهٍآعً مَنَمٍ صَرٍ دَصٍتِعً وِلٍ هٍآعٰ

فاز میگیرن بَرامون اونآیی که خودِمون
بهشون برق وَصل کردیم!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای پروفایل

حٰادٍثََم یٍٍهُُو مْیگامٌّ مٰٓیرًًم

ێھ ٹکٷن بڍێد ب زڼڋگیٹۈڹ بڌاړیڍآډمإێى
کھ شڶ ٷٱێښٹآډن ڬڹإړٹؤڹ بڒێزن!

یِجور نادیدَت میگیرم خودت بِه
بُودَنِت شَک کُنی!

سَلیقِه ها عَوَض شُدِه بَدا خواستَنی تَرشُدَن!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

ڋىڰۿ حۇصڸع ۿیڃکسۈ ڼڊإرم ځتێ ټۈێی
که میڳێ حتې من?!

مَنٌوٍ عَزٍ دٌوٍرً تَمٍآشٍآ کٌنٍ نَزٍدًیٍکً مَنٍ بٍیًآیٍ
کٌوٍنِتً مٍیًزٍآرَمٍ

̸خه ع̸ددیم نی̸ست̸ی بزا̸رمت ز̸یر راد̸یکال ج̸ذرتو بگ̸یرم!

روابِط عاشِقانع شُدع مص فیلتر شکن
دو روز اولش فقد خوبع!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

– اَگِه تا اَبَد دِلَم بَرات تَنگ موند چئ?

دنبال آرامش نگرد ، آرامش تو تنهاییه!

یھ لَشکَرَم نِمیتونِھ شِکَستَم بِدِھ ،
تُو کِھ عَدَدی نیستی گُلِھ مَن!

ما بد نشدیم فقط شبیه خودتون شدیم! 🙂

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

اَگ میبّینی بِلآکت نمیـکٌنَم بَرآع اینْه
که خَز شُده

مآ هَر چِقدَم نَچَسب بآشیم حَدعَقَݪ بَرآی
دِلبَری بآ عآݪَمُ آدَم لآس نِمیزَنیم

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار و فاز سنگین و خیانتی

اَڰِهِّ ۅآسٍهِّ ڰۅخۅݛی پۅࢦ میݚآݚَטּ ټۅ اݪآטּ
میݪیآݛډِݛ بۅډۍ!

من ٰمغـرٜٖوٰر نیصٜٖدٰم شما بٰه شٜخصٰیت هاٜیٰ
آوٜیٰزونٜ عادٰت کردین!

اَز صِفرَم شروع کُنم بازَم اَز هَمتون سَرَم!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

وَ هَمچِنان حَشَریَت میرینح بِ بَشَریَت!

مِص ایِنترنِت باشِین واص رِصیدَن بِحتو҈ن‌ ، حَمه بِیقرار باشَن!

– بہ زانو درآوردن بدخواهام از تفریحات
مورد علاقمه!

بَرنده یا بازَنده مُهم نی! مهم اینهِ
دُرست زِندگی کنی!

به تخمم که دلت نمیخاست بمونی خب!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

دلِ بعضیا دل نیست هتلِ !

اون آدم عاشقو سگ خورد!

این رۅزا قوڶ مَردونه یَنی ټا تهِش باهآتم وَلی خُب اَڳر مۅقعیت بِهتر ڄور شُد بِهم حَق بِده!

– حٰآجْی مَن ادٰعامٰ نمی‍ْٕشحٖ اگَحِ بِشعِ قیٰامتّ مٓیشٓحٖ!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

– ‌اونی که بِهت میگه نَفَسَمی ، دِقَت کنی
میبینی چَند تا کپسولِ اکسیژِنَم داره!

تُو فِکر کُن از ما بِهتَری ولَی یادت باشع
این فَقَط یه فِکرع!

– حٰجی شّآخࣺ اۅڼیحِ کحِ ۉآی فآی رۇ
سآخټِح ڼَع ټۅیئ کحِ بِهِشٖ ۄَصݪی!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

یادَم نِمیاد جایی امضا دادِه
باشَم کِہ نَظَرِ هَمِہ بَرام مُهِمِہ
پِس سَرِتون تو کیونِ خودِتون باشِ

هرکی رو بگایی میخادت ، هر کی رو بخای میگادت! گرفتی چی شد?

– اَصَنٍ شٌمٍآعً مَلَکِعً دِلًهٍآعً مَنَمٍ صَرٍ دَصٍتِعً وِلٍ هاع!

مَن با خاکی بودَنَم حال میکُنَم طُ با
لاشی بودَنِت!

یعنی خدا گشته گشته هرچی بنده لاشی
داشته انداخته وسط زندگی من

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

همتوݩ رو پیش کسایی میبینم که دیروز
از بدیشوݩ میگفتیݩ!

طرف هر چی حرومزاده تر پُر ادعا تر!

از دشمنح خد یکبآرح بترصید ، از دوصت خد هزاران بار ، میگیرح که چی میگم!

سیم خاردار میکشیم شکار رفیقای لاشی نشیم!

عکس پروفایل تنهایی و تیکه دار

به بعضیام باس گفت :
اوجِ تنوع طلبیت آخرش ایدزه

از بلندای نگاه من مث سگ پرت شدی پایین:)

هر جور دوس داری زندگی کن دهن مردم همیشه بازه!

مُیًگْنُ بُاُ هًرَ کٍیَ مّثًل خٍوْدًشٌٌ وٌاًلُاّ نًمّیٍشٍهُ
مَثٌل شٌمًاٍ دٌرٌ اّیًنَ حِدِ لَاَشْیُ بْوْدَ

Understanding is an Art and not everyone is an Artist!
درک کردن یک هنره و همه هنرمند نیستند! 🙂

داش واق واق نکُن برا ما
ما میکُنیم همون سگی که
واق واق کنه واسِ ما

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

تو شناسنامه بعضیآ بآید بنویسن ؛
صادره از هَوَلِستان!

تو چِشْاشْ نِگاه کُنْی یِهْو هُجُومْ بْیارِه
سَمتِ لَبْاتْ

با عیچکص بیشترح از جنبش شوخی نکن چون حرمتا شکسته میشن!

اگه بد شدم دلیلشو از خودت بپرس !

عکس پروفایل تنهایی و تیکه دار

ι’м lιĸe тнe yellow lιgнт, no one careѕ aвoυт мe!
مثل چراغ زرد شدم همه بهم بی توجهن!

اَدای دوست داشتَن دَر نَیارین دَمِتون‌ گرم!

ما حالمون خوبه ولی تو باور نکن!

پشتم داصتاטּ نصاز ڪح رماטּ زندگیــتو
باز میکنم واسع همه!

عکس پروفایل تنهایی و تیکه دارمتن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای عکس پروفایل فاز سنگین و خیانتی

ببین من خُدمم بگآع میدم طُ ڪع دیگِه
تۅلع مردمۍ!

یه دروغگو باید حافظه خوبی داشته باشه!

تلاش نکن واسِ داشتنِ کسی که همه داشتنش!

متن و عکس نوشته تیکه دار و کنایه دار برای پروفایل

ثبت بیوگرافی شما یا کسب و کارتان در گوگل ♥ آیا شما هم میخواهید بیوگرافی تان یا کسب و کارتان در گوگل ثبت شود؟ اینجا را ضربه بزنید
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *