تعبیر خواب

تعبیر خواب پدر فوت شده ناراحت و خوشحال و زنده شدن پدر مرده

تعبیر خواب پدر فوت شده ناراحت و خوشحال و زنده شدن پدر مرده

تعبیر خواب پدر فوت شده ناراحت و خوشحال و صحبت کردن با پدر مرده تعبیر خواب امام صادق و حضرت یوسف و این سیرین را در این صفحه ببینید. تعبیر خواب پدر فوت شده ناراحت و خوشحال رویاهای مربوط به والدین یکی از رایج ترین رویاهایی است که افراد می …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب مادر فوت شده ناراحت و خوشحال و صحبت کردن با مادر مرده

تعبیر خواب مادر فوت شده ناراحت و خوشحال و صحبت کردن با مادر مرده

تعبیر خواب مادر فوت شده ناراحت و خوشحال و صحبت کردن با مادر مرده در خواب از ابن سیرین و امام صادق را در ادامه بخوانید. خواب دیدن مادر متوفی راهی است که ذهن شما احساسات شما را نسبت به او پردازش می کند. این می تواند ناراحت کننده، منبع …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب ریش و سبیل برای مرد و زن (دختر و پسر) از معبران معتبر

تعبیر خواب ریش و سبیل برای مرد و زن (دختر و پسر) از معبران معتبر

تعبیر خواب ریش و سبیل برای مرد و زن (دختر و پسر) از معبران معتبر و امامان و پیامبران تعبیر خواب مو دراوردن صورت زن و دختر و مردو  پسر چیست؟ تعبیر خواب ریش و سبیل برای مرد و زن خواب موهای صورت برای مردان و زنان تعابیر متفاوتی دارد. …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب خراب شدن سقف و ریختن سقف خانه برای مرد و زن

تعبیر خواب خراب شدن سقف و ریختن سقف خانه برای مرد و زن

تعبیر خواب خراب شدن سقف و ریختن سقف خانه برای مرد و زن که میتواند معنای ترسناکی داشته باشد و افرادی که خواب میبینید به شدت هراسان خواهند شد. در حالی که تئوری های زیادی برای توضیح اینکه چرا خواب می بینیم وجود دارد، هیچ کس هنوز به طور کامل …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب سوسک و کشتن سوسک و راه رفتن سوسک و حرکت کردن سوسک

تعبیر خواب سوسک و کشتن سوسک و راه رفتن سوسک روی بدن مرد یا زن

تعبیر خواب سوسک و کشتن سوسک و راه رفتن سوسک روی بدن مرد یا زن تعبیر خواب سوکس بای دختر و پسر را در ادامه بخوانید. تعبیر خواب سوسک اولین عکس العمل مردم با دیدن یک سوسک این است که از انزجار بترکید. این حشرات عموماً منفور، منزجر کننده و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب بارش سنگ از آسمان و باران سنگ و کلوخ برای زن و مرد و دختر و پسر

تعبیر خواب بارش سنگ از آسمان و باران سنگ و کلوخ برای زن و مرد و دختر و پسر

تعبیر خواب بارش سنگ از آسمان و باران سنگ و کلوخ برای زن و مرد و دختر مجرد و پسر مجرد از معبران سرشناس را در ادامه بخوانید. تعبیر خواب بارش سنگ از آسمان خواب دیدن سنگ هایی که از آسمان می افتند به معنای شخصیتی است که شما به …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب بارداری و حاملگی و باردار شدن و حامله شدن زن و مرد

تعبیر خواب بارداری و حاملگی و باردار شدن و حامله شدن زن و مرد

تعبیر خواب بارداری و حاملگی و باردار شدن و حامله شدن زن و مرد از معبران معتبیر غربی و مذهبی را در ادامه ببینید. تعبیر خواب بارداری و حاملگی و باردار شدن ممکن است در خواب ببینید که باردار هستید و صرف نظر از احساسی که ممکن است در مورد …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب پول خواستن، پول گرفتن و دادن، پول سپه چک، پول دادن به عروس

تعبیر خواب پول خواستن،پول گرفتن و دادن،پول سپه چک،پول دادن به عروس..

تعبیر خواب پول خواستن،پول گرفتن و دادن،پول سپه چک،پول دادن به عروس، دزدیدن پول،از مرده پول گرفتن،پبدا کردن پول و دزدیدن،گرفتن پول از کسی را در مجله شبونه دنبال کنید. تعبیر خواب پول خواستن،پول گرفتن و دادن،پول سپه چک بسیاری از معبران خواب دیدن پول را که نشانه ارزش زندگی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب ماهی / ماهی گرفتن ، ماهی خوردن ، ماهیگیری و انواع ماهی

تعبیر خواب ماهی / ماهی گرفتن ، ماهی خوردن ، ماهیگیری و انواع ماهی

تعبیر خواب ماهی / ماهی گرفتن ، ماهی خوردن ، ماهیگیری و انواع ماهی  قرمز ، زرد ، ماهی سفید ، قزل را در این صفحه مشاهده فرمایید. تعبیر خواب ماهی / ماهی گرفتن ، ماهی خوردن ، ماهیگیری دیدن ماهی در خواب خوب است به خصوص آبی که ماهی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب مار رنگی یا سیاه یا سفید و مار بزرگ در خانه و نیش زدن مار

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار رنگی یا سیاه ، سفید و مار بزرگ در خانه و نیش زدن مار و تعبیر خواب کشتن مار افعی یا کبری از معبران معتبر را در این صفحه ببینید. تعبیر خواب مار تعبیر خواب مار چیست تعبیر خواب مار بستگی به نوع ماری که در خواب …

بیشتر بخوانید »