زلزله

زلزله یا زمین لرزه یکی از حوادث طبیعی است که با تخلیه شدن انرژی زمین رخ میدهد.

این پدیده همیشه باعث خسارات بسیار زیادی میشود و تلفات زیادی را بر جای میگذارد.
زلزله یا زمین لرزه
سالانه تلفات ناشی از این پدید بسیار زیاد است تا جایی که در تاریخ بیشترین مرگ و میر را در چند لحظه به دنبال داشته است.

این پدیده بسیار ناگوار و ترسناک بوده که در چند ثانیه هزاران خانه را ویران میکند و هزاران نفر را آواره و بی سرپناه میکند.

قبلا اینکه به وقوع بپیوندد گاهی لرزش های کوچکی به وجود می آید که به آن پیش لرزه گفته میشود و سپس لرزه اصلی شروع میشود و قدرت بسیار زیادی خواهد داشت.

زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه  لرزه‌نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. لرزشهای کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ۶ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

 

دکمه بازگشت به بالا