جواب نگارش ششم ابتدایی درس سوم (جدید)

جواب نگارش ششم ابتدايي درس سوم (جديد) را در اين بخش از مجله شبونه مشاهده نماييد.

كلاس مجازي يك كلاس درس است كه به صورت الكترونيكي و بر پايه تكنولوژي هاي فناوري اطلاعات برگزار مي‌شود. امروزه گسترش اينترنت و امكان ارسال ويدئوي زنده در اينترنت باعث شده است كه بتوان كلاس ها را به صورت آنلاين و مجازي برگزار كرد.

كلاس مجازي در بسياري از مولفه ها شبيه كلاس فيزيكي است. شما در كلاس حاضر مي‌شويد. يك استاد وجود دارد. اسلايدها نمايش داده مي‌شوند و شما مي‌توانيد سرفصل مطالب را ببينيد. در حين برگزاري كلاس اگر سوالي داشته باشيد مي‌توانيد از استاد بپرسيد و ….

جواب نگارش ششم ابتدايي درس سوم (هوشياري) چيزي است كه در نوشتار پيش رو به آن دسترسي خواهيد داشت. در ادامه پاسخ پرسش هاي درس سوم نگارش فارسي ششم تقديم شما دانش آموزان عزيز كلاس ششم دبستان مي شود.

💙💚💛

✅ املا و دانش زباني نگارش ششم درس سوم با جواب

</ سوال اول – نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۴ />

1️⃣ مانند نمونه، هم خانواده ي هر يك از واژه ها را بنويسيد.

 • معلوم: علم، معلم، علوم، عالم
 • هلاك: مَهلكه، هلاكت، مُهلِك
 • امثال: مثل، مثال
 • قصد: مقصد، قاصد، مقاصد، مقصود
جواب نگارش ششم ابتدایی درس سوم - صفحه 20
هم خانواده معلوم هلاك و امثال – صفحه 24 نگارش ششم (چاپ جديد)

💙💚💛

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۵

</ سوال دوم />

2️⃣ با توجه به متن درس، جمله هايي را كه واژه هاي قصد، آزرده خاطر، زهرآلود در آنها به كار رفته است، بنويسيد.

 • در زمان قديم، پادشاهي بود كه به شكار و گردش علاقه داشت و پيوسته به قصد شكار، اسب مي تاخت و كمند در گردن حيوانات مي انداخت.
 • پادشاه از آن حركت، آزرده خاطر گشت و جام را زير كوه گرفت تا مالامال شود و خواست كه به لب رساند.
 • چشمه اي ديد كه آب از آن، قطره قطره بيرون مي آمد و اژدهايي بر لب آن چشمه مرده و حرارت آفتاب در وي اثر كرده است و آب دهان زهر آلودش با آب چشمه مخلوط مي شود و قطره قطره از كوه فرو مي چكد.

شما همچنين مي توانيد با كليك بر روي لينك: درس سوم فارسي ششم ابتدايي متن اين درس و جواب سوالات آن را مشاهده كنيد.

در عكس زير همين جمله سازي با واژه هاي قصد، آزرده خاطر و زهرآلود را در قالب عكس مشاهده مي كنيد.

نگارش ششم درس سوم با جواب - قصد آزرده خاطر زهر آلود
نگارش ششم درس سوم با جواب – جمله با واژه هاي قصد، آزرده خاطر و زهر آلود

💙💚💛

</ سوال سوم />

3️⃣ مانند نمونه كامل كنيد:

كاري :
 1. زخم كاري —> كاري به معني عميق
 2. كاري داشتم —> يك كار داشتم
آبادي :
 1. در مسير به يك آبادي رسيديم —> آبادي به معناي يك محل آباد و سرسبز است كه در آنجا آب جاري وجود داشته باشد.
 2. عيد است آن روزي كه تو آبادي و من آزادم —> آبادي به معناي تو آباد هستي.
آبي :
 1. رنگ آبي را دوست دارم —> آبي يك رنگ است.
 2. ظرف آبي برداشتم —> آبي يعني يك مقدار آب.

در تصوير زير هم مي توانيد جواب همين سوال مانند نمونه كامل كنيد (كاري، آبادي، آبي) از صفحه 21 نگارش فارسي ششم ابتدايي را در قالب عكس مشاهده كنيد و در صورت تمايل آن را ذخيره كنيد.

مانند نمونه کامل کنید آبادی آبی - جواب درس سوم نگارش ششم
مانند نمونه كامل كنيد آبادي و آبي – جواب صفحه 25 درس سوم نگارش ششم

💙💚💛

✅ جواب نگارش ششم ابتدايي درس سوم

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۶

</ سوال اول />

1️⃣ داستان درس را در يك بند خلاصه كنيد و نام جديدي براي آن انتخاب كنيد.

موضوع: پشيماني

پادشاهي يك پرنده ي باز داشت كه خود آن را تربيت كرده بود و دوستش داشت. روزي كه پادشاه همراه با بازش به شكار رفته بود از گروه جدا شد و دنبال آهويي رفت. قطرات آب از چشمه اي در كوه مي چكيد و پادشاه كه تشنه بود قصد داشت جامش را از آب چشمه پر كند اما هر باز باز آن را مي ريخت. نهايتاً پادشاه خشمگين شد و پرنده را كشت. پادشاه يكي از خدمتكاران را به بالاي كوه فرستاد تا از سرچشمه برايش آب بياورد و او ديد كه جنازه اژدهايي زهراگين در چشمه است و آب را آلوده كرده است. وقتي پادشاه ماجرا را فهميد از كرده ي خود پشيمان شد اما پشيماني ديگر سودي نداشت.

+ پيشنهادي: جواب سوالات رياضي ششم فصل اول +

💙💚💛

</ سوال دوم />

2️⃣ الف) جاهاي خالي را با واژه هاي دلخواه پر كنيد.

مادربزرگ هميشه مي گفت: اگر برا كسي كاري مي كني، به روي او نياور. به رخ كشيدن يك جور منّت گذاشتن است و اگر منّت بگذاري كار قشنگت خراب مي شود .

مادربزرگ مي گفت: لازم نيست وقتي كار خوبي مي كني، داد بزني. لازم نيست عالم و آدم را خبر كني. مي گفت: كار خوب مثل عطر است. خودش منتشر مي شود.

2️⃣ ب) نوشته هايتان را در گروه بخوانيد. به نظر شما بهترين نوشته كدام بود؟ چرا؟

اين فعاليت بايستي در كلاس انجام شود و به نظر شخصي خودتان بستگي دارد.

در عكس زير هم مي توانيد جواب همين سوال و جواب ها را در قالب عكس مشاهده كرده و در صورت تمايل آن را ذخيره كنيد.

جواب نگارش ششم درس سوم
جواب نگارش ششم درس سوم صفحه 26 (چاپ جديد)

💙💚💛

✅ كارگاه نويسندگي نگارش ششم درس سوم با جواب

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۷

</ سوال اول />

شرح حال: يكي از راه هاي تمرين در نويسندگي، نوشتن شرح حال است. در شرح حال نويسي به اين نكته ها توجه مي شود: زمان و محل تولد، محل زندگي، ويژگي هاي خلقي و جسمي، وقايع مهم زندگي و …

1️⃣ شرح حال خود را در يك بند بنويسيد (خودتان را معرفي كنيد).

جواب اين تمرين بستگي به مشخصات خودتان دارد. اما فرض مي‌كنيم ساينس هاب يك پسر 12 ساله است:

من در پنجمين روز از ماه اول تابستان سال 1387 در شهر تهران به دنيا آمدم. اسم من ساينس هاب است و اكنون كه يك پسر كلاس ششمي هستم، همراه خانواده در شهر شيراز زندگي مي‌كنيم. دوستانم به من مي‌گويند تو خيلي مهربان هستي و مرا به نظافت و پاكيزگي مي‌شناسند ….

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۸

2️⃣ بعد از يك ميهماني، ظرف ها در آشپزخانه درباره ي آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت بودند. گفت و گوي آنها را در دو بند بنويسيد.

پس از اتمام ميهماني، مادر و پدرِ خانه ظرف هاي غذاخوري را در سينك ظرفشويي آشپزخانه جمع كرده بودند تا آنها را بشويند اما ناگهان تلفن زنگ خورد و آنها براي پاسخ دادن به تلفن به اتاق پذيرايي رفتند.

همين باعث شد تا ظروف در آشپزخانه فرصتي براي گپ زدن با هم پيدا كنند. يكي از بشقاب ها گفت به نظر من ملچ ملوچ نكردن يكي از مهمترين آداب غذا خوردن است. قاشق هم اين موضوع را تاييد كرد و اضافه كرد كه بعضي انسان ها نمي دانند بايد غذا را آهسته آهسته بجوند و مرا تند تند بر مي دارند و من را حتي يك ثانيه در بشقاب رها نمي كنند.

چنگال هم گفت بعضي بچه ها هم با من قهر هستند و از من استفاده نمي كنند و به جاي من از دستشان استفاده مي كنند اما اين كارشان باعث مي شود كه ميكروب هاي روي دستشان باعث مريضي آنها بشود.

معنی کلمات درس چهارم فارسی هفتم زیبایی شکفتن

زنگ تفريح:

هر موقع خسته شديد، روي لينك زير كليك كنيد و چندتا عكس‌نوشته‌ي جالب دانش آموزي ببينيد:

عكس نوشته هاي طنز دانش اموزي

(اگه قبلا ديديد، چند تا عكس جديد هم گذاشتم)

👆👆👆

3️⃣ مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت مي كند بر زمينت مي زند نادان دوست را در يك بند توضيح دهيد.

داشتن يك دشمن دانا نهايتاً باعث پيشرفت انسان خواهد شد. اما برعكس، داشتن يك دوست نادان باعث پسرفت و زمين خوردن انسان مي شود چرا كه انسان از دوستش تاثير مي پذيرد. بنابراين بايستي در انتخاب يك دوستِ خوب و دانا دقت كنيم تا با كمك يكديگر به انسان بهتري تبديل شويم.

مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید
مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت مي كند بر زمينت مي زند نادان دوست

اگر متن و یا تصاویری در این صفحه به اشتباه درج شده در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) اعلام کنید تا اصلاح و یا حذف شود یا به مدیر سایت پیام بدهید. آیدی مدیر در تلگرام @Webmaster_team

....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *