متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

انتشار 01 دی 1400 – Study time 8 minutes

متن تبریک کریسمس 2021 به انگلیسی و ترجمه فارسی را در این صفحه از مجله شبونه مشاهده نمایید.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

1. This Christmas, you’re the best gift I could ask for.

این کریسمس، شما بهترین هدیه ای هستید که می توانم بخواهم.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

2. Merry Christmas! May your happiness be large and your be bills small.

کریسمس مبارک! باشد که شادی شما بزرگ و صورتحساب شما کوچک باشد.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

3. Wishing you nothing but the best this holiday season.

برای شما چیزی جز بهترین ها در این فصل تعطیلات آرزو نمی کنم.

4. May your holidays sparkle with joy and laughter!

باشد که تعطیلات شما با شادی و خنده بدرخشد!

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

5. Merry Christmas! I hope you receive one blessing after another this coming year.

کریسمس مبارک! امیدوارم در سال پیش رو یکی پس از دیگری برکت دریافت کنید.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

7. Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas. May peace, love, prosperity follow you always.

خیال آسوده و بهترین اتفاقات برای کریسمس شما آرزومندم باشد که صلح، عشق، رفاه همیشه دنبال شما باشد.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

8. Joy and blessings, from our family to yours, this Christmas and every day.

شادی و برکت، از خانواده ما به شما، در این کریسمس و هر روز.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

9. May the closeness of your loved ones, family, and friends fill your heart with joy.

در سال جدید قلب شما و عزیزان خانواده و دوستانتان سرشار از شادی باشد

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

10. The time for celebration and gathering is about to begin. Prepare yourself to embrace the best of this year. Wish you a Merry Christmas!

زمان جشن و گردهمایی نزدیک است خود را برای در آغوش گرفتن بهترین اتفاقات سال آماده کنید. برای شما کریسمس مبارک آرزو می کنم!

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

11. May this Christmas be the brightest, most beautiful Christmas of your life. May you find the peace and joy you’ve been looking for!

باشد که این کریسمس درخشان ترین و زیباترین کریسمس زندگی شما باشد. آرامش و شادی را که به دنبالش بودی بیابی!

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

12. I can’t think of any other way I would want to spend Christmas than to stay warm with you!

من نمی توانم راهی به جز اینکه برای شما آرزوی موفقیت کنم برای گذراندن کریسمس خودم فکر کنم!

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

13 As a teacher you tought me math, but as a person you’ve set an example for how to live a respectable life. Thank you and Merry Christmas.

به عنوان یک استاد به من ریاضی آموختی، اما به عنوان یک انسان برای من الگویی برای چگونه آبرومند زندگی کردن بوده‌ای. متشکرم و کریسمس مبارک.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

14 . I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i. write, May your days be merry and bright, and May all your christmases be white. Happy Christmas

به یک کریسمس سفید فکر می‌کنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده می‌کنم، آرزو می‌کنم که همه روزهات شاد و آفتابی باشن، و امیدوارم که همه کریسمس‌هات سفید باشن. کریسمس مبارک

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

15 . May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish.Merry Christmas

باشد که زندگی‌تان با لذت و شادی پر شود، باشد که هر روز جدید برای شما لحظات شادی به ارمغان آورد. کریسمس مبارک

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

16. We’re so grateful that you could be here to celebrate the holidays with us and share in our good cheer! May our hopeful wishes follow you home and warm you through the New Year.

ما بسیار سپاسگزاریم که شما می توانید اینجا باشید تا تعطیلات را با ما جشن بگیرید و در شادی ما شریک شوید! باشد که آرزوهای امیدوارانه ما شما را در خانه همراهی کنند و شما را در طول سال نو گرم کنند.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

17. May jesus give you all kind of happiness and bright future. I wish this celebration continue with next year. Happy New year.

باشد که مسیح شادی و آینده‌ای روشن به شما اعطا کند. آرزو می‌کنم این جشن و شادی تا سال بعد ادامه داشته باشد. سال نو مبارک.

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

18- Wishing you Holidays filled with fun and laughter, and very best wishes for a fabulous New Year! I can’t wait to celebrate NYE with you!

با آرزوی تعطیلات مملو از سرگرمی و خنده ، و بهترین آرزوها برای داشتن یک سال جدید افسانه ای! من نمی توانم صبر کنم تا سال جدید را با شما جشن بگیرم

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

19.

Christmas gift suggestions:
To your enemy, forgiveness.
To an opponent, tolerance.
To a friend, your heart.
To a customer, service.
To all, charity.
To every child, a good example.
To yourself, respect.

پیشنهاداتی برای کادوی کریسمس:
به دشمن‌تان، بخشش؛
به رقیب‌تان، تحمل؛
به دوست‌تان، قلب‌تان؛
به مشتری، خدمت؛
به همه، احسان؛
به هر کودک، الگوی خوب؛
به خودتان، احترام

متن تبریک کریسمس 2021 و 2022 به انگلیسی و ترجمه +عکس استوری

20. Wishing you peace, love, and joy this Christmas and throughout 2022. With love from the [insert family name].

با آرزوی آرامش، عشق و شادی در این کریسمس و در سراسر سال 2022. با عشق از طرف [نام خانوادگی را وارد کنید].

 

در صورتی که در این صفحه اطلاعاتی به اشتباه درج شده است میتوانید در قسمت دیدگاه پایین صفحه اطلاع رسانی کنید تا اصلاح یا حذف شود
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *