معنی کلمات درس چهارم فارسی هفتم زیبایی شکفتن

معنی کلمات درس چهارم فارسی هفتم زیبایی شکفتن را در این بخش از مجله شبونه مشاهده نمایید.

زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع سراسری پیدا کرد بسیاری از مشاغل تعطیل و مردم به اجبار قرنطینه شدند که تعطیلی مشاغل و استرس بیش از اندازه نسبت به خطرات کرونا سبب شد تا مردم با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم کنند. افراد جامعه که روزانه آزادانه می‌توانستند به هرجایی که دوست داشتند بروند و به فعالیت های مختلف بپردازند اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این امکان وجود نداشت و محدودیت های شدید سبب شد تا افراد جامعه از لحاظ روحی در شرایط خوبی به سر نبرند. بسیاری از روانشناسان معتقدند که ورزش در دوران شیوع کرونا می تواند شرایط افراد جامعه را بهبود ببخشد.

آرایه های ادبی درس زیبایی شکفتن

پنج جمله از متن درس زیبایی شکفتن بنویسید و نهاد هارا مشخص کنید

دوره ای که معمولا بزرگ ترها با حسرت و آه از آن یاد می کنند. بزرگ ترها= نهاد

نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگ سالی است. نوجوانی= نهاد

استقلال طلبی، کنجکاوی، شوق یادگیری و دانایی و …. نوجوان را گاهی نا آرام جلوه می دهد. استقلال طلبی، کنجکاوی، شوق یادگیری و دانایی= نهاد

آفریدگار همه شکوفه ها و زیبایی ها، اوست. اوست= نهاد

رفتار و رابطه ما با خود، خانواده و دوستان بسیار مهم است. خود، خانواده و دوستان= گروه نهادی

منبع مطلب : iranpokht.ir

مدیر محترم سایت iranpokht.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنی با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم :: نمره برتر

معنی با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم :: نمره برتر

معنی درس چهارم فارسی هفتم : در این مطلب نیز معنی شعر با بهاری که میرسد از راه را قرار داده ایم. شعر با بهاری که می رسد از راه مربوط به درس چهارم فارسی پایه هفتم میباشد که صفحه 37 فارسی هفتم قرار گرفته شده است.

معنی لغات ها درس چهارم

تبسم: لبخند زدن/آهسته : آرام / از نظرم گم شد : ناپدید شد / جوانه : شاخه تازه درخت/ شکفتن: رشد کردن، پیشرفت کردن

معنی شعر درس چهارم فارسی هفتم

🔻روشن و گرم و زندگی پرداز  / آسمان مثل یک تبسم شد

معنی : آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت ٬ روشن شد ( آسمان صاف شد و ابرهای تیره کنار رفت ) و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد.

نکته آرایه ای : آسمان مثل یک تبسم شد = تشبیه

🔻هر چه سرما و هرچه دل سردی / پر زد آهسته از نظر گم شد

معنی : سرما و افسردگی و ناامیدی ٬ آهسته از نظر ها پنهان شد.

نکته آرایه ای : دل سردی = کنایه از ناامیدی ٬ افسردگی ٬ متضاد دل گرمی

🔻با نسیمی که زندگی در اوست / باز چشم جوانه ای وا شد

معنی : نسیم زندگی بخش ٬ دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

نکته آرایه ای : وا شدن چشم جوانه = تشخیص

🔻بر درختی شکوفه ای خندید / در کتابی بهار معنا شد

معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار ٬ جهان را زیبا کرد.

کتاب در اینجا به معنی جهان است.

نکته آرایه ای : خندیدن شکوفه = جان بخشی به اشیا /شکوفه و درخت و بهار =
مراعات نظیر

🔻با بهاری که می رسد از راه / بز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

معنی : به همراه فصل بهار ٬ شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده .

🔻مثل یک شاخه گل جوانه بزن / مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

معنی : همانند شاخه گل ٬ جوانه بزن و مانند چشمه ٬ زندگی را از سر بگیر و در

تلاش و حرکت باش.

نکته آرایه ای : مثل یک شاخه گل و مثل یک چشمه سار = تشبیه

🔻زندگی بر تو می زند لبخند / هست وقت شکفتنت امروز

معنی : زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است .

نکته آرایه ای : لبخند زدن زندگی = تشخیص

🔻بهتر از هر چه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز

معنی : در دنیا بهترین چیز٬ مناجات و عبادت کردن خداوند است.

🔹پیام درس:
صحبت مربوط به دوره ی نوجوانی است . دوره ای که خوشی ها و ناخوشی های بسیاری را به همراه دارد. ما نباید گاهی با بی حوصلگی ها و دل خوری ها این دوره را ناخوش آیند کنیم. باید در این دوره که دوره ی استقلال طلبی ٬ کنجکاوی و شوق یادگیری است ٬ نا آرام و بی قرار نشویم . اگر این دوره را با اندیشه ٬ فکر کردن و آگاهی همراه کنیم به شکوفایی و زیبایی خواهیم رسید.

همچنین ببینید: گام به گام کتاب ریاضی کلاس چهارم +پاسخ سوالات

معنی درس چهارم فارسی هفتم – با بهاری که میرسد از راه صفحه 37 کتاب – A101

معنی درس چهارم فارسی هفتم

معنی با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم

شعر با بهاری که می رسد از راه مربوط به درس چهارم فارسی پایه هفتم میباشد که صفحه 37 فارسی هفتم قرار گرفته شده است.

آرایه های ادبی و تعداد جملات این درس هم مشخص شده است که برای دیدن آن ها اینجاکلیک کنید.

معنی لغات ها درس چهارم
تبسم: لبخند زدن/آهسته : آرام / از نظرم گم شد : ناپدید شد / جوانه : شاخه تازه درخت/ شکفتن: رشد کردن، پیشرفت کردن

معنی شعر درس چهارم فارسی هفتم
🔻روشن و گرم و زندگی پرداز / آسمان مثل یک تبسم شد

معنی : آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت ٬ روشن شد ( آسمان صاف شد و ابرهای تیره کنار رفت ) و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد.

نکته آرایه ای : آسمان مثل یک تبسم شد = تشبیه

🔻هر چه سرما و هرچه دل سردی / پر زد آهسته از نظر گم شد

معنی : سرما و افسردگی و ناامیدی ٬ آهسته از نظر ها پنهان شد.

نکته آرایه ای : دل سردی = کنایه از ناامیدی ٬ افسردگی ٬ متضاد دل گرمی

🔻با نسیمی که زندگی در اوست / باز چشم جوانه ای وا شد

معنی : نسیم زندگی بخش ٬ دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

نکته آرایه ای : وا شدن چشم جوانه = تشخیص

🔻بر درختی شکوفه ای خندید / در کتابی بهار معنا شد

معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار ٬ جهان را زیبا کرد.

کتاب در اینجا به معنی جهان است.

نکته آرایه ای : خندیدن شکوفه = جان بخشی به اشیا /شکوفه و درخت و بهار =
مراعات نظیر

🔻با بهاری که می رسد از راه / بز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

معنی : به همراه فصل بهار ٬ شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده .

🔻مثل یک شاخه گل جوانه بزن / مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

معنی : همانند شاخه گل ٬ جوانه بزن و مانند چشمه ٬ زندگی را از سر بگیر و در

تلاش و حرکت باش.

نکته آرایه ای : مثل یک شاخه گل و مثل یک چشمه سار = تشبیه

🔻زندگی بر تو می زند لبخند / هست وقت شکفتنت امروز

معنی : زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است .

نکته آرایه ای : لبخند زدن زندگی = تشخیص

🔻بهتر از هر چه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز

معنی : در دنیا بهترین چیز٬ مناجات و عبادت کردن خداوند است.

🔹پیام درس:
صحبت مربوط به دوره ی نوجوانی است . دوره ای که خوشی ها و ناخوشی های بسیاری را به همراه دارد. ما نباید گاهی با بی حوصلگی ها و دل خوری ها این دوره را ناخوش آیند کنیم. باید در این دوره که دوره ی استقلال طلبی ٬ کنجکاوی و شوق یادگیری است ٬ نا آرام و بی قرار نشویم . اگر این دوره را با اندیشه ٬ فکر کردن و آگاهی همراه کنیم به شکوفایی و زیبایی خواهیم رسید.

دکتر رضا گلپور در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به اینکه ویروس کرونا سبک جدیدی از زندگی را به افراد جامعه نشان داده، بیان کرد: ویروس کرونا سبک زندگی عادی افراد جامعه را تغییر داده است. در گذشته سبک زندگی روال عادی خود را طی می کرد اما اکنون برای جلوگیری از ابتلا به کرونا سبک زندگی به حالت خاص تغییر پیدا کرده که افراد باید با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با یکدیگر در تعامل باشند و بسیاری از موارد دیگر که در گذشته به آن توجه کمتری می شد اکنون پر رنگ تر شده است. کرونا با ورودش توانست سبک های غلط زندگی را تغییر دهد. علیرغم معایبی که این ویروس داشت اما بزرگترین مزایای این ویروس از بین بردن سبک های غلط زندگی انسان ها بود که به راحتی آن را تغییر داد.

اگر متن و یا تصاویری در این صفحه به اشتباه درج شده در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) اعلام کنید تا اصلاح و یا حذف شود یا به مدیر سایت پیام بدهید. آیدی مدیر در تلگرام @Webmaster_team

....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *