آموزش نحوه تمدید گواهینامه پایه سوم و دوم و یکم +هزینه و مدارک

آموزش نحوه تمدید گواهینامه پایه سوم و دوم و یکم و ب ۱ و ب ۲ و پ ۱ و پ ۲ و ت ۱ و ت ۲ و هزینه ها را در این صفحه از مجله شبونه مشاهده نمایید.

آموزش نحوه تمدید گواهینامه پایه سوم و دوم و یکم +هزینه و مدارک

قبلا گواهینامه های رانندگی ۵ سال معتبر بودند،اما چندین سال می باشد که اعتبار آنان ده سال شده است.

در طی پایان یافتن اعتبار گواهینامه رانندگی بایستی برای تمدید آن اقدام نمایید.

لذا گواهینامه تاریخ گذشته مشکل هایی را ایجاد می نماید.

اگر با این طور گواهینامه ای رانندگی نمایید حتما جریمه خواهید شد و اگر تصادفی ایجاد شود ودر آن مقصر باشید، بیمه خسارتی برای شما نمی پردازد.

بنابراین اگر اعتبار گواهینامه شما رو به اتمام می باشد، بهتر می‌باشد که برای تمدید آن اقدام نمایید و این کار را عقب نیندازید.

در این قسمت شرایط و مدارک لازمه برای تمدید گواهینامه رانندگی را بازگو می نماییم و مرحله ها و هزینه های آن را هم بیان خواهیم نمود.
با ما با ما همراه باشید.

شرایط لازمه برای تمدید و تعویض نمودن گواهینامه

شرایط لازمه برای تمدید و عوض نمودن گواهینامه طوری که می‌توانید گواهینامه خودتان را تمدید و یا عوض نمایید که به یکی از علت های زیر قابل استفاده نباشد:

تاریخ اعتبار گواهینامه به اتمام رسیده باشد.

قسمت های شاخصی گواهینامه مثل اطلاع ها و محدودیت ها پاک شده باشد و اطلاع های ثبت شده روی آن به آسودگی تشخیص داده نشود.

گواهینامه گم شده و یا دزدیده شده باشد.

در این صورت بایستی در دفتر های خدمات الکترونیک انتظامی، استعلام ابتدایی را صورت دهید ودر صورت نبودن سابقه به اداره راهنمایی و رانندگی بروید و برگه استعلام را بگیرید.

اطلاع های هویتی «مثل نام و نام خانوادگی» شما متغیر یافته باشد.

خرید و قیمت ماشین دست دوم وکارشناسی شده

مدارک لازمه برای تمدید گواهینامه

برای تمدید گواهینامه به مدارک های زیر احتیاج دارید:

اصل وکپی شناسنامه

در طی بودن توضیحات، کپی صفحه توضیحات با مهر ثبت احوال هم لازم می‌باشد.

در شناسنامه های تازه کپی صفحه محل تنظیم سند هم بایستی عرضه بشود.

اصل و کپی پشت و روی کارت

آدرس دقیق محل زندگی همیشگی همراه با کد پستی ۱۰رقمی.

اصل گواهینامه که تصمیم به تمدید آن را دارید.

اگر گواهینامه شما گم شده است، بایستی استعلام نیروی انتظامی را عرضه بدهید.

عکس بیومتریک صورت که در دفتر پلیس +۱۰ گرفته می‌شود «دردفتر های خدمات الکترونیک انتظامی یا پلیس +۱۰ برای دریافت عکسهای بیومتریک صورت و اثر انگشت کیوسک های پیشرفته ای می‌باشد. »

مدرک اعتبار دار مثل کارت پایان خدمت وبرگه آزمایشگاه که در آن گروه خونی شما معلوم می باشد.
در صورتی که این طور مدرکی همراه خود ندارید، می توانید با پر نمودن فرم خود اظهاری گروه خونی تان را اعلام نمایید.
اما در صورت بروز هرطور مشکلی بر علت اعلام گروه خونی اشتباه، مسئولیت آن به گردن شما می‌باشد.

گواهی نداشتن اعتیاد که برای تقاضاکننده عوض نمودن گواهینامه پایه یک ضروری می باشد.
برای انجام تست اعتیاد بایستی بعد از گرفتن معرفی نامه از دفترها به درمانگاه ویا بیمارستانی که بیان شده بروید.

آموزش نحوه تمدید گواهینامه پایه سوم و دوم و یکم +هزینه و مدارک

تمدید گواهینامه

برای ثبت نام نمودن درخواست تمدید گواهینامه رانندگی اول بایستی به مرکز پلیس+ ۱۰ بروید.
بعد از دادن مدارک، برای معاینه چشم صدور می‌یابد.

معاینه چشم بایستی به واسطه پزشک معتمد پلیس ناجا صورت گیرد.

نکته هایی که بایستی درباره معاینه چشم در نظر داشته باشید :
برای عوض نمودن گواهینامه موقت گروه ب انجام معاینه چشم الزامی نمی باشد و در واقع دادن یک قطعه عکس کافی می باشد.

افرادی که پیش از این گواهینامه رانندگی با لنز داشتند و می‌خواهند و گواهینامه شان را با همان شرایط تمدید نمایند، به تایید کاردان فنی احتیاجی ندارند و تنها بایستی به واسطه پزشک معتمد ناجا معاینه شوند.

اگر گواهینامه پیشین شما با عینک بوده و بعد از انجام جراحی لیزیک دیگر به عینک احتیاجی ندارید، به تایید پزشک معتمد ناجا در فرم معاینه پزشکی شما ضروری می باشد.

افرادی که گواهینامه آنان با لنز طبی می باشد، بعد از رفتن به دفتر های خدمات الکترونیک انتظامی بایستی به کاردان فنی راهنمایی و رانندگی بروند.

در موارد زیر بعد از انجام دادن معاینه‌فنی خود، کاردان فنی راهنمایی و رانندگی هم بایستی توانایی شخص را برای رانندگی تایید نماید:

تقاضا کنندگان بالای ۷۰ سال پس از انجام دادن معاینه چشم به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی بروند.
این اشخاص احتیاج به سپری نمودن آزمایش های جانبی متفرقه ای مثل «سنجش شنوایی» می باشند تا سلامتی شان برای گرفتن گواهینامه را ثابت نمایند.

افرادی که پیش از این دارای نقص عضو بودند یا بعد از گرفتن گواهینامه باعث مشکل های جسمانی شدند، بعد از انجام معاینه پزشکی به تاییدیه کاردان فنی هم احتیاج دارند.

بعداز ثبت درخواست و پایان یافتن مرحله های تمدید گواهینامه رانندگی، به تقاضا کننده رسیدی تحویل داده می‌شود که می‌تواند آن را به مامورین راهنمایی و رانندگی بدهند.
حداقل یک هفته تا ١٠ روز بعد از دادن مدرک ها و ثبت درخواست در پلیس +١٠ گواهینامه تازه صدور پیدا خواهد نمود.

زمان تمدید گواهینامه

شما اینکه بتوانید گواهینامه تان را تمدید نمایید، گواهینامه تان بایستی در حال انقضا باشد به این معنا در زمان ثبت درخواست، یک ماه از تاریخ اعتبار آن باقی مانده باشد.
ولی افرادی که دارای گواهینامه قدیمی هستند می توانند سریع تر برای گرفتن گواهینامه رانندگی تازه اقدام نمایند.

تمدید گواهینامه آنلاین

اکنون امکان تمدید گواهینامه رانندگی به طور آنلاین نمی‌باشد، لذا حاضر شدن فرد تقاضا کننده برای گرفتن اثر انگشت لازم می‌باشد و یکی از شرایط تمدید گواهینامه احزار هویت شخص و ثبت تمدید گواهینامه الکترونیکی اثر انگشت وی می باشد.

ولی برای بررسی صادرنمودن گواهینامه می توانید به طور اینترنتی ویا با استفاده از پیام و تماس اقدام نمایید.

گرفتن گواهینامه رانندگی بین المللی موقت ویا ترجمه گواهینامه فارسی به انگلیسی ویا زبان کشور مورد نظر هم به طور آنلاین امکان پذیر می‌باشد.

تمدید گواهینامه

در هنگام تحویل مدرک های مورد احتیاج به دفتر های خدمات الکترونیک نیروی انتظامی بایستی پرداختی های در رابطه با ارسال پستی گواهینامه و دیگر پرداختی های جانبی را با استفاده از دستگاه های کارتخوان هایی که در دفتر موجود می‌باشند واریز نمایید.

به صورت کلی هزینه تمدید گواهینامه از قبیل:

۵۰ هزار تومان برای تعویض گواهینامه و مبدل نمودن آن به گواهینامه هوشمند،

هزار تومان حق تمبر،

١٣٠۶۶ تومان هزینه عکس بیومتریک صورت،

هزینه ارسال گواهینامه رانندگی به واسطه اداره پست به آدرس محل زندگی تقاضاکننده،
هزینه معاینه ها و آزمایش‌های پزشکی «چشم پزشکی، آزمایش خون، گواهی عدم اعتیاد و…..» که در هنگام انجام آنان به واسطه تقاضا کننده واریز می‌شود.
جریمه دیرکرد عوض نمودن گواهینامه رانندگی.

این جریمه به ازای هر سال ٢۵هزهر تومان می‌باشد و بعد از گذشتن یک سال همه از تاریخ انقضای اعتبار گواهینامه اعمال می‌گردد.

آگهی‌های خرید خودروهای کارشناسی شده

آموزش نحوه تمدید گواهینامه پایه سوم و دوم و یکم +هزینه و مدارک

تمدید گواهینامه بین المللی

اگر علاقه دارید با ماشین شخصی خودتان به کشورهای دیگر سفر نمایید و یا در آن کشورها از ماشین های کرایه ای استفاده نمایید بایستی برای گرفتن گواهینامه بین المللی اقدام نمایید.
کانون اتومبیل رانی مرجع رسمی صادر کننده گواهینامه بین المللی می باشد، که در کل کشور نمایندگی دارد.

همچنین ببینید:

آموزش نحوه ثبت نام تسهیلات وام فرزند آوری
آموزش نحوه اعتراض جاماندگان یارانه معیشتی جدید
پیگیری پرونده قضایی با کد ملی از سامانه ثنا

گواهینامه های رانندگی بین المللی قابل تمدید نمی‌باشند و بعد از انقضا بایستی برای گرفتن گواهینامه تازه اقدام نمایید.

برای صادرنمودن گواهینامه بین‌المللی تازه همراه داشتن گواهینامه بین المللی پیشین لازم می باشد.

مدرک های مورد نیاز برای صادر نمودن گواهینامه بین‌المللی :

اصل گواهینامه پیشین که حداقل یک ماه و یک روز دیگر معتبر باشد.

کپی کارت ملی.

کپی گذرنامه.

یک قطعه عکس ۳در ۴ رنگی.

حرف آخر و نتیجه گیری

خوشبختانه تمدید گواهینامه رانندگی مشکلات صادر نمودن گواهینامه را ندارد و با بودن تمامی مدارک، در یک روز می توان همه‌ی فعالیتهای در رابطه با آن را انجام داد و حداقل ۱۵ روز گواهینامه به دست شما خواهد رسید.

اما اگر به مشکلات استفاده از گواهینامه تاریخ گذشته فکر نمایید، مشاهده می‌کنید که تمدید ننمودن گواهینامه به مشکل ها آن نمی ارزدو بهتر می باشد که دروقت معینی برای تمدید گواهینامه اقدام نمایید.

در صورتی که در این صفحه اطلاعاتی به اشتباه درج شده است میتوانید در قسمت دیدگاه پایین صفحه اطلاع رسانی کنید تا اصلاح یا حذف شود
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *