آیا استفراغ و آروغ روزه را باطل میکند؟

آیا استفراغ و آروغ روزه را باطل میکند؟ و حکم آروغ زدن و استفراغ در حین روزه بودن و آیا قی کردن و بالا آوردن روزه را باطل میکند؟ حکم رهبر معظب انقلاب و مکارم شیرازی درباره این موضوع و مسئله شرعی را در این صفحه ببینید.

آیا استفراغ و آروغ روزه را باطل میکند؟

آروغ زدن و استفراغ کسی که روزه دار می‌باشد اگر غیر عمد باشد روزه را باطل نمی کند ولی اگر آروغ و یا استفراغ نمودن عمدی باشد روزه باطل می باشد.

اگر روزه دار به خاطر حالت تهوع، از روی عمد استفراغ کند، روزه وی چه حکمی دارد؟
و اگر فردی در ماه رمضان از عمد استفراغ کند مثل انگشت گذاشتن در دهان، آیا باید کفاره بدهد یا تنها قضای آن را بگیرد کافی می‌باشد ؟
در ادامه حکم شرعی استفراغ از روی عمد در زمان روزه داری از نظر مراجع تقلید را در این قسمت می خوانیم.
با ما همراه باشید.

آیا استفراغ و آروغ روزه را باطل میکند؟

مقام معظم رهبری

هر وقت روزه‌دار از روی عمد استفراغ کند اگر توسط بیماری و همانند آن مجبور به این کار بشود، روزه وی باطل می شود. اما اگر غیر عمد باشد اشکال ندارد.

اگر در زمان آروغ زدن چیزی در دهان وی بیاید باید آن را از دهان خارج کند و اگر غیر عمد فرو برود روزه وی صحیح می باشد.

اگر روزه دار به دلیل حالت تهوع، استفراغ کند روزه وی چه حکمی دارد؟

اگر غیر عمد باشد، اشکال ندارد، اما اگر از روی عمد این کار را کند، روزه وی باطل می باشد.

حکم استفراغ روزه دار

آیا استفراغ نمودن از روی عمد سبب کفاره می باشد؟

آیت الله صافی گلپایگانی بیان می کند:
هر وقت روزه دار از روی عمد استفراغ کند اگر توسط مرض و یا همانند آن مجبور باشد، روزه او باطل می شود، اما اگر غیر عمد استفراغ کند، اشکال ندارد.

اگر در شب چیزی بخورد که میداند توسط خوردن آن، در روزه سهواً استفراغ می کند، واجب می باشد که روزه آن روز را قضا کند.

اگر روزه دار بتواند از استفراغ نمودن اجتناب کند، اگرچه برای وی ضرر نداشته باشد، باید اجتناب کند.

اگر مگس در گلوی روزه دار برود، آنطور که امکانش باشد، باید آن را خارج کند و روزه وی باطل نمی شود، اما اگر بداند که توسط خارج کردن آن، استفراغ می‌کند واجب نمی باشد آن را خارج کند و روزه او صحیح می‌باشد.

اگر بی اختیار چیزی را بخورد و قبل از رسیدن آن به شکم به یاد بیاورد که روزه می باشد، آنطور که امکانش است باید آن را خارج کند و روزه وی صحیح می باشد.

اگر فکر کند که توسط آروغ زدن، چیزی از گلو خارج می شود، نباید از روی عمد آروغ بزند و اگر این احتمال را هم بدهد احتیاط واجب است که آروغ نزند.

اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش خارج بشود، باید آن را سریع بیرون بریزد، اما اگر سهواً آن را بخورد، روزه او صحیح می باشد.

آروغ زدن روزه دار

آیت الله سیستانی
هر وقت روزه دار از روی عمد استفراغ کند اگرچه به خاطر مرض یا برای نجات یافتن از مسمومیت و همانند آن مجبور به این کار باشد، روزه وی باطل می‌شود، اما اگر غیر عمد استفراغ کند، اشکال ندارد.

اگر کسی در شب چیزی بخورد که میداند به دلیل خوردن آن، در روز، استفراغ می کند، روزه وی صحیح می‌باشد.

اگر روزه دار بتواند از استفراغ کردن اجتناب کند، آنطور که خود به خود انجام شده به طوری که عرفا نگویند شخص، خود را وادار به استفراغ نموده لازم نمی باشد از آن جلوگیری کند و روزه او صحیح است.

آیت الله شبیری زنجانی
آیا استفراغ نمودن از روی عمد سبب کفاره می‌باشد؟

پرداخت کفاره در این مورد مستحب می‌باشد.

آیا استفراغ و آروغ روزه را باطل میکند؟

آیت الله مکارم شیرازی
استفراغ نمودن از عمد روزه را باطل میکند، اگرچه برای نجات از مسمومیت و درمان بیماری و همانند آن باشد، اما استفراغ نمودن از روی سهو باشد روزه را باطل نمی کند.

اگر شخصی به صورت عمدی در ماه رمضان استفراغ کند «مثل گذاشتن انگشت در دهان» و سبب باطل شدن روزه بشود آیا شخص باید کفاره آن روز را بدهد یا نه تنها قضای آن کافی می باشد؟

اگر از روی عمد باشد به غیر از قضا کفاره نیز باید بدهد.

استفراغ کردن از روی عمد در روزه

آیت الله نوری همدانی

هر وقت روزه داراز روی عمد استفراغ کند، اگر توسط مرض ویا همانند آن مجبور باشد، روزه وی باطل می‌شود، ولی اگر از روی عمد نباشد، اشکال ندارد.

اگر در شب چیزی بخورد که می‌داند توسط خوردن آن، در روز استفراغ می کند، پس واجب می باشد که روزه آن روز را قضا کند.

اگر روزه دار بتواند از استفراغ نمودن اجتناب کند، آنطور که برای وی ضرر نداشته باشد، باید اجتناب کند.

اگر مگس در گلوی روزه دار برود، آن طوری که بسیار پایین رود که فرو بردن آن خوردن بیان نشود، لازم نمی باشد آن را خارج کند و روزه وی صحیح می باشد و اگر به آن اندازه پایین نرود و بدانند که توسط خارج نمودن آن استفراغ می‌کند ، خارج نمودن آن واجب نمی‌باشد و روزه وی صحیح می باشد.

اگر فکر کند که توسط آروغ زدن چیزی از گلو خارج می شود، نباید از عمد آروغ بزند وگرنه اشکال ندارد.

اگر آروغ بزند و سهوا چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را خارج کند و اگر سهواً فرو برود، روزه وی صحیح می باشد.

ایت الله وحید خراسانی
هر وقت روزه‌دار از روی عمد استفراغ کند، چه توسط بیماری و همانند آن مجبور باشد، سبب باطل شدن روزه می‌شود، ولی اگر غیر عمد استفراغ کند اشکال ندارد.

آیا استفراغ و آروغ روزه را باطل میکند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.